POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ LEGAL LSSIYCE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de serveis de la Societat de la Informació i del comerç electrònic (des d’ara LSSIYCE), Farmacia Nadal Lluís Nadal (Farmacèutic titular) manifesta que el domini www.nadalfarmacia.cat és propietat de Farmacia Nadal, NIF. B00000000, titular Lluís Nadal (Farmacèutic titular), amb domicili professional a Av. Primer de Maig, 28, 08120 La Llagosta. Tel. info@nadalfarmacia.cat o a l’email: info@nadalfarmacia.cat.

Farmacia Nadal Lluís Nadal (Farmacèutic titular) no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines.

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Amb els límits establerts a la llei, Farmacia Nadal Lluís Nadal (Farmacèutic titular) no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de Farmacia Nadal Lluís Nadal (Farmacèutic titular) estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de Farmacia Nadal Lluís Nadal (Farmacèutic titular) poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Farmacia Nadal Lluís Nadal (Farmacèutic titular) o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Farmacia Nadal Lluís Nadal (Farmacèutic titular).

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en el Fitxer de “Contactes” responsabilitat de Farmacia Nadal Lluís Nadal (Farmacèutic titular), NIF: B00000000.

La finalitat d’aquest tractament és la gestió del correu electrònic així com l’agenda de contactes i atendre la seva petició. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservats sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.

D’acord allò disposat a la normativa esmentada, podrà indicar la revocació del consentiment donat, així com exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions hauran de realitzar-se en Av. Primer de Maig, 28, 08120 La Llagosta o bé, enviar un correu electrònic a info@nadalfarmacia.cat.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de Farmacia Nadal. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ( “hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits / o organisme de Farmacia Nadal Lluís Nadal (Farmacèutic titular), són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominació, disseny i / o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per Farmacia Nadal Lluís Nadal (Farmacèutic titular), per les seves societats filials i / o dominades per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i / o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de Farmacia Nadal Lluís Nadal (Farmacèutic titular) l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de Farmacia Nadal.

Farmacia Nadal Lluís Nadal (Farmacèutic titular) no transfereix als usuaris la propietat del seu programari. L’usuari és el propietari del suport en el qual el programari és gravat. Farmacia Nadal Lluís Nadal (Farmacèutic titular) posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el programari. Si l’usuari transfereix el programari d’aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’USUARI, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

FARMÀCIA NADAL

Av. Primer de Maig, 28,
08120 La Llagosta

T'AJUDEM?

HORARIS

De dilluns a divendres
de 9h a 21h

Dissabtes
de 9h a 13:30h

Farmàcia Joana Agustí Garrigó © 2018 All Rights Reserved
Diseño páginas web farmacias amc